نشریه ی علمی تخصصی تراشه سال هاست در زمینه ی فناوری اطلاعات فعالیت دارد و هرماه یک شماره را در این حوزه به ثبت میرساند . جهت اطلاعات بیشتر در خصوص این ماه نامه مار دنبال کنید .

بازگشت به صفحه اصلی