واحدهای شرکت قم رایانه ( مجتمع آموزشی فرهنگی تراشه )

 نام واحد آدرس تلفن توضیحات
 سایت اینترنت تراشه  قم - خیابان انقلاب - کوچه 14 - پلاک 5  37714555 فروش پهنای باند اینترنت روی کلیه خطوط مخابراتی و وایرلس
هنرستان غیردولتی تراشه  قم - خیابان انقلاب - کوچه 14 - پلاک 3  37757582 ارائه دیپلم رسمی آموزش و پرورش در رشته های کامپیوتر و گرافیک و نقشه کشی
 آموزشگاه کامپیوتر تراشه واحد برادران قم - میدان مطهری - کوچه سازمان آب  36639915  آموزش کلیه دوره های کامپیوتری تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای
  آموزشگاه کامپیوتر تراشه واحد خواهران قم - میدان سعیدی- کوچه هدف - شماره 4  36614771 آموزش کلیه دوره های کامپیوتری تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای
 فروشگاه قم رایانه شماره یک قم - پاساژ قدس - طبقه دوم 130  37744698 خرید و فروش سخت افزار و نرم افزار
 فروشگاه قم رایانه شماره دو قم - پاساژ قدس - طبقه دوم 131  37748528 خرید و فروش سخت افزار و نرم افزار
 دفتر کارشناسی رسمی دادگستری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات  قم - خیابان انقلاب - کوچه 14 - پلاک 3  37705660 انجام کلیه امور کارشناسی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 امور مشاوره و کارشناسی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات قم - مرکز مخابرات 19 دی 9092571666 هزینه هر دقیقه تماس 200 تومان
 آدرس دفتر شرکت قم رایانه : قم - 45 متری عمار یاسر - کوچه یک - تلفن : 37757582 - Email: info@tarasheh.net

Web Site : Http://www.tarasheh.net

مشاهده نقشه ساختمان مرکزی شرکت قم رایانه ( مجتمع آموزشی فرهنگی تراشه ) روی نقشه های گوگل